JURSOFTJursoftWebsurf.cz - reklama zdarma | Horní Libchava | Tv online | Živnostenský list

Jak ho získat

Založit si živnostenský list dnes může opravdu každý, stačí splňovat následující podmínky:

  • Osoba starší 18 let.
  • Osoba bezúhonná
  • Osoba způsobilá k právním úkonům


Pokud tyto podmínky splňujete, musíte dále požádat o výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Poté stačí zajít na kterýkoliv živnostenský úřad, kde vyplníme formulář.
Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. definuje živnostenské podnikání. Český právní řád má definován 4 druhy živností a tj. volné, vázané, koncesované, řemeslné. Pro založení živnosti řemeslné nebo vázáné musíte navíc doložit tzv. odborná nebo jiná způsobilost podle přílohy č. 3 živnostenského zákona k vykonávání dané živnosti. Za vyřízení zaplatíte poplatek 1000,- Kč.

O živnostenský list můžeme také požádat prostřednictvím internetu online na webových stránkých zde